Installationer - konfigurationer

Vi hjälper er med installationer av er IT-miljö samt kringutrustning såsom skrivare, wifi, switchar och brandväggar. Elektronik har som mycket annat ett bäst före-datum. Utvecklingen går fort framåt och nya digitala tjänster efterfrågas som gör att äldre utrustning behöver uppgraderas.
Ring 08-555 353 20

Installationer och konfigurationer av er IT

IT-system består oftast av en kombination av hårdvara, programvaror och nätverk och de kan vara mycket komplexa. Hårdvara innebär fysiska enheter såsom datorer, servrar och lagringsenheter medan programvaror är de mjukvaror som används för att styra och kontrollera hårdvaran. Nätverk innebär de system och tekniker som används för att ansluta och kommunicera mellan olika enheter och system.

För att fungera optimalt behöver IT-system ofta konfigureras och underhållas så att systemen fungerar så bra som möjligt och att eventuella problem löses. IT-system kan också kräva regelbunden uppdatering och säkerhetsåtgärder för att skydda mot dataintrång och sårbarheter.
IT-system kan vara mycket komplexa och det finns många olika tekniker och verktyg som används inom området. Här är några exempel på olika tekniker som kan ingå.

Databaser är system som används för att lagra och hantera stora mängder data på ett strukturerat sätt. Databaser kan användas för att lagra alla typer av data inklusive kontaktinformation, transaktioner och annan information.
Programvaror är mjukvaror som används för att styra och kontrollera hårdvaran. Det finns många olika typer av programvaror, inklusive operativsystem, kontorsprogram, spel och andra applikationer.
Nätverk innebär de system och tekniker som används för att ansluta och kommunicera mellan olika enheter och system. Det kan till exempel handla om trådlösa nätverk, trådbundna nätverk och WAN-nätverk (nätverk mellan olika geografiska platser).
Säkerhet innebär de tekniker och system som används för att skydda mot dataintrång och sårbarheter. Det kan till exempel handla om lösenord, brandväggar och kryptering.

En del av vad Bromma IT erbjuder

Oklart?

Så här är det

Bromma IT sköter alltid på bästa sätt IT-supporten åt företag och så långt det går tar vi ett helhetsansvar så att ni kan fokusera på er verksamhet.